Photo prise à partir du plateau d'Astenica avec vue sur (de G à D) Punta Minuta, Capu Razzinu, Punta di Campu Razzinu et la cuvette du Campu Razzinu, Capu Rossu, Paglia Orba et Tafunatu, Capu a e Ghiarghiole (?) avec les aulnes de la Silvastriccia par lesquelles passe le tour du Tafunatu